7104 Sayılı KDV Kanunu

Konfederasyonumuzun 6 Nisan 2018 tarihli ve 30383 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişildik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan yasal düzenlemeleri içeren ilgi genelgesi Birliğimize gönderilmiş olup, bir sureti ekte yer almaktadır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur;

2
3
4

 

Copy link
Powered by Social Snap