Ahilik Kültürü Haftası etkinliklerle kutlanıyor..

Arapça “kardeş” demek olan ahi kavramının “akı” kelimesine göre de yiğit, cömert anlamına geldiği söylenmektedir. Ahilik teşkilatı, 13. Yüzyılda Ahi Evran tarafından kurulmuştur. Kurulduğu dönemde en büyük amacı Anadolu insanına ahlak kurallarını ön plana çıkaran bir meslek eğitimi vermektir.

2015 yılına kadar Ekim ayının ikinci haftasında kutlanan bu hafta yeni yönetmelikle Mayıs Ayının belirlenen haftası içinde kutlanmaktadır. Yapılan etkinliklerle Ahilik geleneğini Ülkemizde yeni kurumsallaşan Rekabet Kurulu, Patent Enstitüsü, Reklam Kurulu, KOSGEB, Ticaret ve Sanayi Odaları, İşçi ve İşveren Sendikaları, Kooperatifler, Belediyeler, Esnaf Odaları, BAĞ-KUR gibi sosyal hizmet vermekte olan tüm kurumlar Ahilik sisteminin günümüzde taşıyan ve yansıtan kuruluşlar olmuşlardır.

Ahilik teşkilatının amacı insanların bir meslek öğrenmesini sağlamaktır. Meslek eğitimi sırasında hiyerarşik bir kural uygulanır.

Yamaklık

Çıraklık

Kalfalık

Ustalık

olarak dört aşamalı bir meslek eğitimi verilir. Bir ustanın yanında 2 yıl yamaklık yaparak eğitimine başlayan çocuklar bu süre içinde herhangi bir ücret almazlar. Süreci tamamladıktan sonra törenle çıraklık dönemine başlarlar. Çıraklık döneminin süresi mesleğin özelliğine göre 1001 gün ile 20 arasında değişmektedir. Özellikle sanat isteyen mesleklerde süre uzamaktadır. Çıraklık döneminin bitimiyle birlikte yine bir tören yapılarak kalfalık zamanı başlar. Kalfalığın başlaması sırasında ustalar, kalfaları için şahitler tutar. Bu şahitler kalfanın ahlakına ve dürüstlüğüne kefil olurlar. Tuz içirilen ve peştamal kuşatılan kalfalık törenlerinde yeminler ettirilir. 3 yılın sonunda sorunsuz bir kalfalık dönemi geçirenler usta olmaya hak kazanırlar.

Ahilik eğitimlerinde ve törenlerinde ustalar çıraklarına belirli nasihatlerde bulunur. Eline, beline, diline sahip olmayı temel felsefe edinmenin, haram işle uğraşmamanın, doğru sözlü ve sabırlı olmanın ve yalan söylememenin önemi vurgulanır. Ahilik teşkilatına bağlı esnafların yaptığı işlerin kaliteli olmasına aynı zamanda insanları kesinlikle aldatmaması gerektiğine vurgu yapılır. Türkçede çok bilinen “pabucun dama atılması” ahilik geleneğinden gelir. İşini iyi yapmayan ve kalitesiz ürünler satan esnaflara verilen bir cezadan gelir. Denetleme yapanlar tarafından dükkânı kapatılanlar dama pabuç atılarak ilan edilir böylelikle insanların daha dikkatli olması gerektiği gösterilir.

Anadolu’nun Türkleşmesinde ve kültürel değerlerinin korumasında önemli bir yeri olan ahilik teşkilatının unutulmaması gerekir. Bugün verilen meslek eğitimleri ile ahi geleneğindeki gibi ahlaki değerleri benimseyen bireyler yetiştirmelidir.

Ahi olmak ve peştemal kuşanmak için kişinin bir Ahi tarafından önerilmesi zorunludur. Üye olmak isteyenlerden yedi fena hareketi bağlaması ve yedi güzel hareketi açması beklenmektedir:

  1. Cimrilik kapısını bağlamak, lütuf kapısını açmak
  2. Kahır ve zulüm kapısını bağlamak, hilim ve mülâyemet kapısını açmak
  3. Hırs kapısını bağlamak, kanaat ve rıza kapısını açmak
  4. Tokluk ve lezzet kapısını bağlamak, riyazet kapısını açmak
  5. Halktan yana kapısını bağlamak, Hak’tan yana kapısını açmak
  6. Herze ve hezeyan kapısını bağlamak, Marifet Kapısını açmak
  7. Yalan kapısını bağlamak, doğruluk kapısını açmak

 

Kâfirler, çevresinde iyi tanınmayanlar, kötü söz getirebileceği düşünülenler, zina ettiği ispatlananlar, katiller, (kasaplar), hırsızlar, dellallar, vergi memurları, vurguncular örgüte katılamaz.

Kadınlar, Ahiliğin “kadınlar kolu” olarak adlandırabileceğimiz Bacıyan-ı Rum (Anadolu Bacıları) teşkilatına üye olmuşlardır.

 

 

Copy link
Powered by Social Snap