İzmirli servisçilerden D4 davası

D4 yetki belgeli araçlarda tarife dışı yolcu taşınabilir” yönetmeliği hakkında yürütmeyi durdurma davası açıldı

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı

Ulaştırma Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu “D4 yetki belgeli araçlarda tarife dışı yolcu taşınabilir” yönetmeliği hakkında yürütmeyi durdurma davası açtı. D4 Yetki belgesi olan araçların tarife dışı yolcu taşımasının bunların da servis aracı olarak kullanılmasına yol açabileceğini söyleyen Bostancı, bu yönetmeliğin kendi üyelerinin menfaatlerine aykırı olduğu için dava açtığını belirtti.

 

Bursa’da toplantı yapıldı

Bostancı, Türkiye’deki servis araç odalarının Karayolu Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün çıkarmış olduğu son genelge doğrultusunda yaşanması muhtemel olan sıkıntıların önlenebilmesi ve ileride telafisi mümkün olmayacak zararların önlenmesi için geçtiğimiz günlerde Bursa’da bir toplantı yapıldığını kaydetti. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 30 odanın katıldığı toplantıda D4 belgesinde yaşanacak sorunların konuşulduğunu aktaran Bostancı, “Bu yönetmelik denetimsizliğe yol açacaktır. Bu da üyelerimizin menfaatlerine aykırı olduğu için yönetmelik hakkında yürütmeyi durdurma dava açtım. Bu konuda ortak karar alabilmek için Bursa’da toplandık ve İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye’deki 30 oda başkanının desteğini aldım” diye konuştu.

 

Bu yönetmeliğin yaratacağı sıkıntılardan bahseden Bostancı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

 

“Yapılan toplantıda başlama veya bitiş noktaları diğer belediyelerde olan yolcu taşımacılığındaki araçların sahip olduğu Y yetki belgesinin Ulaştırma Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu D4 yetki belgesine dönüşümünde yaşanması muhtemel olan sorunları tartıştık. Y yetki belgesine sahip araçların çalışma alanları farklı belediyeler arasında yapılan tarifeli yolcu taşımacılığında kullanılan belgedir. Son genelge ile tarifeli yolcu taşımacılığı yapan bu araçlara zaman tarifelerini aksatmamak kaydıyla tarifesiz yolcu taşımacılığı yani servis taşımacılığı yapma hakkı da tanınmıştır. Belli zaman tarifesine bağlı olarak çalışan araçlarda çalışma düzeninde her ne kadar araçların kalkış saatleri zaman tarifesinde belirlenmiş ise de araçların o zaman tarifelerinde sabit olmadığı düşünülmemiştir.”

 

Tek tip düzenleme mümkün olamaz”

İlgili kanunda il içi servis taşımacılığını düzenleyen herhangi bir yetki belgesi bulunmadığını öne süren Bostancı, “Gerek kanunda gerekse Karayolları Taşıma Yönetmeliği’nde yolcu taşımacılğı ile ilgili olarak düzenlenen yetki belgeleri belirli bir noktadan başka bir noktaya veya durağa toplu olarak alınıp belirlenen güzergahtan yapılan yolcu taşımacılığı konularını düzenlemektedir.

Ülkenin geniş bir coğrafyaya sahip olması ve her bölgenin kendine özgü farklılıklar göstermesi gerçekliği karşında merkezi bir yönetim olan Ulaştırma Bakanlığı’nın sistemi bu şekilde tek tip olarak düzenlemeye çalışması mümkün olamaz. Sistemin iyi işlemesinin tek yolu yakın mesafe olarak bakılmaksızın il içi yolcu taşımacılığı düzenlemesinin yerel yönetimlere bırakılması gerekmektedir” dedi.

Bostancı, İzmir’de il içinde taşımacılığın yapılabildiğini, diğer illerde ise ilçe ile sınırlandığını, bu davanın İzmir’i değil, ülke genelindeki bütün servis odalarını etkileyeceğini sözlerine ekledi.

http://www.gazeteyenigun.com.tr/ekonomi/99747/izmirli-serviscilerden-d4-davasi

Copy link
Powered by Social Snap