Psikoteknik Değerlendirme Raporları hakkında

 

 

GÜNCELLEME : Online sorgulama işlemi tarihi 30.02.2020 tarihine uazatılmıştır. (İçişleri Bakanlığı / 29.11.2019 tarih, 23635644.249-20745 sayılı yazısı)

 

Psikoteknik Değerlendirme Raporlarının emniyet güçleri tarafından on-line sorgulama işlemi 01.12.2019 tarihine kadar uzatılmış olup, üyelerimizin bu tarihe kadar E-Devlet sisteminden raporlarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Raporu mevcut olup sistemde görüntülenemeyen üyelerimiz genelgede belirtildiği şekilde acilen raporlarını aldıkları Psikoteknik Merkezlerine başvuru yapıp belgelerinin İl Sağlık Müdürlüğü ‘ne teslimini sağlamaları denetimlerde sorun yaşamamaları için önemlidir.

026_Sayfa_1
026_Sayfa_2

Copy link
Powered by Social Snap