SCR Belgesi yaş sınırı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda; “Ticari araç sürücüleri için geçerli olan 66 yaşından gün almamış olmak yaş sınırlaması, 31.12.2023 tarihine kadar 69 yaşından gün almamış olmak şeklinde uygulanacaktır.”

SRC (mesleki Yeterlilik Belgesi) biten veya 3 (üç) ay süre kalan sürücülerin şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren, başvuru tarihi itibariyle son bir ayda alınmış;

  • Sürücü  Adayları  Ve  Sürücülerde  Aranacak  Sağlık  Şartları  İle  Muayenelerine  Dair  Yönetmelik kapsamında şoförlük mesleğini icra edebileceğine dair Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri, aile sağlığı merkezleri ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan (muayenehane hariç) özel sağlık kuruluşlarınca düzenlenen Sağlık Raporu ve,
  • Sağlık  Bakanlığınca  yetkilendirilen  Psikoteknik  Değerlendirme  Merkezlerince  düzenlenen Psikoteknik Değerlendirme Raporu,

ile  birlikte  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge  Müdürlüklerine  15.09.2021  tarihinden  itibaren  başvurularını  yapabileceklerdir.  Bölge Müdürlüklerince yapılan inceleme neticesinde uygun bulunan başvurular sisteme girilecek ve başvurunun onay/iptali Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yapılarak, başvurusu onaylanan sürücüler belgelerini E-Devlet sistemi üzerinden alabileceklerdir.

Esnafımıza hayırlı olsun.

Copy link
Powered by Social Snap