Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik

28 Aralık 2014 Pazar tarih ve 29219 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan tebliğ aşağıdaki gibidir :

ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

TARİFE VE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN

TARİFE VE TALİMAT

MADDE 1 18/6/2008 tarihli ve 26910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının eki aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

   Ek

Tablo 1

1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları

 

Araç Grubu Asgari Teminatlar (TL)
A-Sağlık Gideri B-Sakatlanma ve Ölüm
Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına
İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar  (otomobil, taksi, minibüs, otobüs) 290.000 2.320.000 290.000 2.320.000

 

  • Sürücü dahil koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlarda ;

Sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm için kaza başına teminat limiti, minimum teminat limiti olan 2.320.000 TL’ye

aşağıdaki miktarlar eklenerek hesaplanır:

1) Minibüs (sürücü dahil 10-17 koltuk)         : 2.610.000 TL

2) Otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk)          : 6.380.000 TL

3) Otobüs (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)* : 12.180.000 TL

 

*Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak ve mevzuata uygun olmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.

Tablo 2

1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları

 

Araç Grubu Asgari Teminatlar (TL)
A-Sağlık Gideri B-Sakatlanma ve Ölüm
Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına
İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar  (otomobil, taksi, minibüs, otobüs) 310.000 2.480.000 310.000 2.480.000

 

 

  • Sürücü dahil koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlarda ;

Sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm için kaza başına teminat limiti, minimum teminat limiti olan 2.480.000 TL’ye

aşağıdaki miktarlar eklenerek hesaplanır:

1) Minibüs (sürücü dahil 10-17 koltuk)        : 2.790.000 TL

2) Otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk)          : 6.820.000 TL

3) Otobüs (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) * : 13.020.000 TL

 

*Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak ve mevzuata uygun olmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.

 

Tablo 3

1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları

 

Araç Grubu Asgari Teminatlar (TL)
A-Sağlık Gideri B-Sakatlanma ve Ölüm
Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına
İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar (otomobil, taksi, minibüs, otobüs ) 330.000 2.640.000 330.000 2.640.000
  • Sürücü dahil koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlarda ;

Sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm için kaza başına teminat limiti, minimum teminat limiti olan 2.640.000 TL’ye

aşağıdaki miktarlar eklenerek hesaplanır:

1) Minibüs (sürücü dahil 10-17 koltuk)        :  2.970.000 TL

2) Otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk)          : 7.260.000 TL

3) Otobüs (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) *  : 13.860.000 TL

 

*Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak ve mevzuata uygun olmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.

 

Tablo 4

1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları

 

Araç Grubu Asgari Teminatlar (TL)
A-Sağlık Gideri B-Sakatlanma ve Ölüm
Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına
İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar (otomobil, taksi, minibüs, otobüs) 360.000 2.880.000 360.000 2.880.000
  • Sürücü dahil koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlarda ;

Sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm için kaza başına teminat limiti, minimum teminat limiti olan 2.880.000 TL’ye

aşağıdaki miktarlar eklenerek hesaplanır:

1) Minibüs (sürücü dahil 10-17 koltuk)         : 3.240.000 TL

2) Otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk)          : 7.920.000  TL

3) Otobüs (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)*  : 15.120.000 TL

 

*Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak ve mevzuata uygun olmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.”

 

MADDE 2 Bu Tarife ve Talimat hükümleri 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141228.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141228.htm

Copy link
Powered by Social Snap