32. Ahilik Haftası

AHİLİK NEDİR?

Sanatın, ticaretin ve mesleğin olgun kişilik, güzel ahlak ve doğrulukla yoğrulmasını öngören, kökleri çok eskilere uzanan bir geleneğimizdir. Yalın anlamıyla Ahi ‘Kardeşim’ demektir.
Ahilik felsefesi, çalışma hayatında ve sosyal yaşamda dürüstlüğü, iyi ahlakı, bilimi ve eğitimi esas alır. Ahilik kaliteli üretmek, doğru tartmak, tüketiciye saygı göstermek demektir. Ahilik, dayanışma, siftah yapınca, müşterisini komşusuna yönlendirmek demektir.
Ahilik, yardımlaşma, orta sandıkları marifetiyle ihtiyaç sahiplerine destek olmak demektir.
Özetle Ahilik, içinde bulunduğumuz çağın şartlarında unuttuğumuz, ama sıkı sıkıya sarılmamız gereken değerleri bize hatırlatan bir esnaf geleneğimizdir.
Bir deri ustası olan pirimiz Ahi Evran’ın kurduğu Ahi Teşkilatı, Selçuklulardan Osmanlı İmparatorluğu’na değin ahlaki ve mesleki yönleriyle devlet ve toplum yaşamına yön vermiştir.
Bugünkü sivil toplum örgütlerinin, meslek kuruluşlarının da temelini oluşturan Ahi Örgütleri, devlet teşkilatlanmalarına da örnek oluşturmuş, içinden pek çok ülke yöneticisi çıkarmıştır.
Örneğin, Orhan Bey ve oğlu 1. Murat da Ahi Ocağı’ndan yetişmişlerdir.

ÖĞRETİLERİ NELERDİR?

Düzenlenecek etkinliklerle zengin bir kültür değerimiz olan Ahilik kurallarını, öğretilerini kamuoyuna tanıtmak, özellikle yeni nesile Ahi Evran ilkelerini benimsetmek hedefi güdülmektedir. Etkinliklerimize tüm İzmirliler davetlidir.
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, geçmişten beri süregelen bu kültürü topluma anlatmayı, hatırlatmayı bir görev olarak kabul etmektedir.

Copy link
Powered by Social Snap