6745 numaralı Kanun

07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile esnafımızı ilgilendiren aşağıda yayınlanan önemli düzenlemeler yapılmıştır.

TŞOF Genelgesi : Genelge için tıklayınız

Resmi Gazete yayını : Kanun için tıklayınız

Copy link
Powered by Social Snap