7143 Nolu Kanun

 

Bilindiği üzere 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10’uncu maddesinin onuncu fıkrası ile esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odanın birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların konfederasyonlara olan katılma payı, esnaf ve sanatkârların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borçlarına dair bir düzenleme yapılmıştır.

Konu hakkındaki genelge ve Resmi Gazete ekte yer almaktadır.

18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun

 

Copy link
Powered by Social Snap