7244 Sayılı Yasa Hakkında

7244 Sayılı Torba Yasa 17.04.2020 tarihli 31102 No’lu Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yasa ile :

f) Büyükşehir belediyeleri ile belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere, toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak yürütülebilmesiyle sınırlı olacak şekilde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyle sınırlı olmak üzere meclis kararıyla; gelir desteği ödemesi yapabilir, belirlenen döneme tekabül eden ruhsat, izin, hat kirası borçlarını faizsiz olarak 3 ay erteleyebilir. Çevre ve Şehircilik Bakanı bu süreleri, bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya yetkilidir. Ruhsat, izin, hat kirası borçları ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir.

maddesi de yürürlüğe girmiştir. Esnafımıza hayırlı olmasını dileriz.

7244-sayılı-yasa-2
7244-sayılı-yasa-3
7244-sayılı-yasa-4
7244-sayılı-yasa-5
7244-sayılı-Torba-Yasa-hk
7244-sayılı-Torba-Yasa-hk-1
7244-sayılı-Torba-Yasa-hk-2

Copy link
Powered by Social Snap