Türkiye Genelinde Servis Araçlarının Sorunları Tartışıldı

 

Esnaf ve Sanatkârlar Özelinde Sektör Analizleri Projesi Toplantısı Yapıldı

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği ve ülke genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 1.5 milyon esnaf ve sanatkârın sektörler bazında sorunlarını tespit edip, değişen ekonomik koşullara ayak uydurabilmelerini sağlamak üzere uzun vadeli, gerçekçi, uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçlayan “Esnaf ve Sanatkârlar Özelinde Sektör Analizleri Projesi” kapsamında Ulaştırma Sektörü birinci odak grup toplantısı 14 Mayıs 2015 tarihinde TOBB Sosyal Tesisleri toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda Bakanlık tarafından belirlenmiş sektör temsilcilerinden;

TŞOF Genel Başkanı Sn. Fevzi APAYDIN,

İzmir Servis Araçları Odası Başkanı Sn. Hasan Basri BOSTANCI,

Ankara Servis Araçları Odasını temsilen gelen Genel Sekreter Sn. Memiş ALKAN,

Bursa Servis Araçları Odası Başkanı Sn. Sadi AYDIN,

Adana Servis Araçları Odası Başkanı Sn. Ünsal PERÇİN,

Kayseri Servis Araçları Odası Başkanı Sn. Yavuz AY,

Eskişehir Servis Araçları Odası Başkanı Sn. Taşkın TIRPAN,

ile birlikte Genel Müdürlük temsilcileri, Atılım Üniversitesi öğretim üyeleri, TESK ve TŞOF temsilcileri ve federasyon bünyesindeki diğer oda temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının sabah oturumunda sektördeki mesleklerin yaşadığı sorunlar, öğleden sonraki oturumda ise bu sorunların çözümüne dair fikirler tartışılmıştır. Oldukça verimli geçen bu toplantı ile ulaştırma sektörü analizi çalışmasının diğer aşamaları için önemli veriler sağlanmıştır.

İzmir Servis Araçları Odası Başkanı Sn. Hasan Basri Bostancı, özellikle Türkiye’de ve ilimizde en büyük sorunun KORSAN taşımacılık, ikiz ve üçüz PLAKALAR olduğunu ifade etti. Türkiye genelinde servis araçları bazı illerde tahditti, bazı illerde ise tahsisli plakalarla (özel harf grubu verilerek S, C, J gibi) servis taşımacılığı hizmetini vermektedirler. Servis taşımacılığını günümüze kadar 3 kategoride değerlendirilmiştir. Personel Servis Taşımacılığı-Okul Servis Taşımacılığı-Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Taşımacılığı. Ancak günün şartlarına göre revize edilmemiştir. Çünkü günümüzde ihtiyaçlara binaen alışveriş merkezlerine / marketlere / sağlık birimlerine (diyaliz merkezleri, fizik tedavi merkezleri) etüd merkezleri, otogar ve havaalanı gibi merkezlere yapılan ÜCRETSİZ MÜŞTERİ SERVİS ARAÇLARI kapsam dâhilinde değildir. Öncelikle bu araçların da tanımı yapılıp, servis araçları kapsamına alınması gerekmektedir.

Sn. Bostancı  ayrıca 2918-5393-5216-6330 ve 4925 belediyeler kanunlarının kendi aralarında çelişkiler olduğunu ve bu çelişkilerin ivedi olarak düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Çıkan ilgili tüm yasaların mevzuat yönetmelik ve genelgelerde tasarı aşamasında iken STK’ların ve Türkiye’nin en büyük STK’sı olan TŞOF’un görüşünün alınması gerektiğini vurgulayan Sn Hasan Basri BOSTANCI sözlerine şu şekilde devam etti.

Okul Servis Araçlarında rehber personel için 22 yaş ve en az lise mezunu olma şartı ayrı bir sıkıntıdır. Esnafımız bu taşımacılıkta rehber personel olarak genelde eşi ve çocuklarını veya aileden birini kullanmaktadır. Bu sebep ile çalıştırdığı yardımcı personeldeki yaş sınırı 18′ e indirilmeli ve ilköğretim mezunu olma şartı getirilmelidir.

Okul servis araçlarında aranılan 12 yaş şartı bizce kaldırılmalıdır. AB uyum sürecinde düzenlemeler doğrultusunda araçların fenni muayeneleri eskiden olduğu gibi iptidai şekilde yapılmamakta, fenni muayenelere TÜV standardı getirilmiştir. TÜV standartlarının uygulandığı hiçbir gelişmiş ülkede yük ve yolcu taşımacılığında yaş şartı aranmadığı gibi okul servis araçlarında da yaş şartı uygulaması yoktur. Araç Uygunluk Belgesi ve Güzergâh İzin Belgesi ayrı bir sıkıntıdır. Araç Uygunluk Belgesinin ne anlam ifade ettiği araçların fenni muayenelerine getirilen TÜV standardından sonra daha tartışılır hale gelmiştir. Çünkü adı geçen araçlar TUV standartlarında fenni muayeneden her yıl geçmekte ve bu araçlar Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’ ne uygun olup olmadığı hassas bir şekilde kontrol edilmektedir. Bu kontrolden geçen araçlar araç uygunluk belgesi almak için maalesef bu konuda hiçbir alt yapısı olmayan hatta ehliyeti dahi olmayan kişilerce sözde kontrol edilmekte ve araç uygunluk belgesini almaktadırlar. Bu işlemler genelde belli noktalarda yapılmakta bu da hem zaman kaybına hem de gereksizce akaryakıt harcamasına sebebiyet vermektedir.

Şehir içi kullanımda aranan SRC belgesinin taşımacılıkta zorunlu olmaması gerektiğini söyleyen Sn. Bostancı var olan 4925 sayılı kanunla olan çelişkiye vurgu yaptı. Kanunda söz konusu olan SRC belgesi yetki belgeli araçlarda kullanılmasından bahsetmektedir. Bu bağlamda Servis taşımacılığında yetki belgeli araçlarla yapılmadığı ve Servis Taşımacılığı şehir içi taşımacılık olduğu  için SRC belgesinin aranmaması gerektiğini ifade etti.

Aynı şekilde güzergâh İzin Belgesi ise yeni Mahalli İdareler Kanununa ve 2918 sayılı Yasaya göre bu araçlara belediyelerden belediye ruhsatı alma zorunluluğu getirilmiştir. Belediye ruhsatı alan bu araçların ayrıca Güzergâh İzin Belgesi almaları bir anlam ifade etmemektedir.

Okul servis araçları Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre 180 iş günü çalışmaktadır. 180 iş günü çalışan bu araçlar bütün vergilerini yıllık olarak ödemektedirler. Bu sebep ile bir yıl 365 gün olduğuna göre geri kalan 185 gün yani okulların tatil olduğu günlerde bu araçların çalıştıkları il bazında düğün, nişan, sünnet, cenaze, ören yerlerine ve kıyı bandında yerli ve yabancı turist taşımacılığında kullanılması esnafımızı yaşadığı bu mağduriyetten kurtaracağı gibi atıl olan bu araçlar ekonomiye kazandırılacağını da düşünmekteyiz. Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine Üniversite/Yüksek Okullarda öğrenim gören tüm öğrenciler ilave edilmelidir.

Taşımacılığın öz mal araçlarla yapılıp, aracın kurumlara ya da şirketlerin adına kayıtlı olmayan araçlarla öğrenci taşımacılığı yapmamaları gerektiğini, okul adına alınan öz mal araçlarının da öğrenci taşımacılığına müsaade edilmemesi gerektiğini savunan Sn. Hasan Basri BOSTANCI; Türkiye genelinde servis araçlarının çalışma şekil ve şartları farklılıklar içermektedir.

Servis taşımacılığı öncelikle taksi, taksi dolmuş ve minibüsler ile yapılan taşımacılıktan farklı bir taşımacılıktır. Servis taşımacılığının çalışma alanı İzmir ilinde olduğu gibi il,  ilçe ve merkez gözetmeksizin il bazında olmalıdır.

Ankara ve Bursa’da olduğu gibi servis araçlarının çalışma alanı belediye sınırı ile sınırlandırıldığı zaman sıkıntıları da beraberinde getirmektedir diyerek bir başka konuya dikkatleri çekti.

Yeni ehliyet kanununa göre,  63 yaşını dolduran TIR, kamyon ve otobüs sürücüleri, yolcu ve eşya taşımacılığı yapamayacak. Bu sürücülerin sektörde faaliyet göstermelerine olanak sağlayan mesleki yeterlilik belgeleri de iptal edilecek. Hasan Basri Bostancı konu ile ilgili olarak şu görüşünü ilave ederek, kişilerin anatomik yapısının değişken olduğunu bu kanunun daha yapıcı olması gerektiğini söyledi. Ayrıca yapılacak sağlık,  psikoteknik eğitimleri ve raporları ile ehliyet devamlılığına uygun olup olmayacağını anlamanın daha yapıcı olacağını düşündüklerini ekledi. Aynı 26 yaş sınırlamasında olduğu gibi eğitimin her şeyden öte olduğunu deklare ederek asıl hamlenin kişiye özel olması gerektiğini vurguladı…

Diğer katılımcıların da desteğini alan Sn. Hasan Basri BOSTANCI ‘nın bu görüşleri toplantı analiz raporlarına işlenerek değerlendirmeye alınmıştır.

Copy link
Powered by Social Snap