Belediye Ruhsatı – OKUL SERVİS ARACI

OKUL   SERVİS  ARACI

BELEDİYE RUHSATI VE ÖZEL İZİN BELGESİ ALACAK ESNAFIMIZIN İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TERMİNALLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE SUNACAĞI EVRAKLARIN DÖKÜMÜ VE AÇIKLAMASIDIR

 

1 – Aracın Trafik Tescil Belgesi fotokopisi (Araç ruhsatı)(Vizesi geçmemiş olacak)(UKOME Kararı ile Ruhsat Noter Onaylı olacak ya da odamıza evrak tesliminden önce İBŞB Terminaller Şube Müdürlüğünden ruhsat aslı ve fotokopisi ile gidilip “ASLI GİBİDİR” onayı alınacaktır.)

2 – Aracın Trafik Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi fotokopisi (Sigorta poliçesinin üzerinde plakanın yazılı olması ve son gününün geçmemiş olması gerekmektedir.)

3 – Nüfus Cüzdanı fotokopisi. (Araç sahibine ait olacak)

4 – Oda Kayıt Belgesi (Güncel tarihli, ıslak imzalı (fotokopi kabul edilmemektedir) bağlı bulunduğu Meslek Odası)

5 – Esnaf Sicil Belgesi (Güncel ve bağlı bulunduğu Meslek Odası) (Esnaf sicil tasdiknamesinin vizesi geçmemiş olması gerekmektedir.)

6 – Bağlı olduğu Vergi Dairesinden vergi mükellefiyet kaydı.(Servis Taşımacılık faaliyeti yaptığına dair).(Servis Taşımacılığı yapıldığına dair vergi levhası yeterlidir. Ancak vergi levhası faaliyet kodunda başka bir meslek kaydı var ise Vergi Dairesinden servis taşımacılığı işinin yapıldığına dair vergi mükellefiyet kaydı alınacaktır.)

7 – Sürücü Belgesi (Araç kullanmaya uygun) (Aracı kullanan sürücüye ait olacak)

8 – Taahhütname (Noter Onaylı) (EK-1) İBŞB tarafından tüm ticari (S, T, M plakalı araçlar, kooperatif araçları vs) araçlar için her sene uygulanan Araç Görüntü İşlemleri kaldırılmış ve bir kereye mahsus (Araç ve isim değişiklikleri hariç) Noterden onaylatacakları “Aracın Servis Araçları Yönergesi” nin 12. Maddesine göre taşımaya uygun olduğu” nu beyan edecekleri taahhütname istenecektir.)

9 – 2 Adet vesikalık fotoğraf (Araç sahibine ait ve En fazla 6 ay önce çekilmiş, renkli, orijinal olacaktır)

10 – Şoför Tanıtım Kartı Fotokopisi (Aracı kullanan sürücüye ait olacak ve süresi geçmemiş olacaktır.)

11 – Şoförün Sosyal Durumunu Gösterir Belge (Araçta mal sahibi haricinde şoför çalışıyor ise şoförün servis aracının sahibi yanında SSK’ lı çalıştığını gösterir “SSK Aylık Bildirge” “Hizmet Listesi” sunulacaktır.)(SSK işlemlerinin takip edildiği muhasebeciden veya SSK’dan alınabilir) (Araç sahibi aynı zamanda araç sürücüsü ise veya araç sahibinin eşi ise herhangi bir belge sunulmasına (SSK zorunluluğu) gerek yoktur.) (Bu durumda olan kişilerin evlilik cüzdanlarının getirilmesi zorunludur.)

12 – Aracı Kullanan Şoförün Ehliyet Sorgulaması (Odamızdan temin edilecek ve şoförün imzalayacağı taahhütname yeterli olacaktır) (EK-2)

13 – Aracı Kullanan Şoförün Psikoteknik Belgesi fotokopisi. (Süresinin geçmemiş olması gerekmektedir.)

14 – Aracı Kullanan Şoförün Adli Sicil Kaydı. (e-devlet çıktısı kabul edilmektedir.)

15 – Yardımcı Personel Diploma fotokopisi (Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine göre araçta çalışan Yardımcı personel 22 Yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olacaktır.) (Lise ve Dengi Okul Servisi yapanlar için Yardımcı Personel zorunluluğu bulunmamaktadır.)

16 – Yardımcı Personel Adli Sicil Kaydı. (e-devlet çıktısı kabul edilmektedir)

17 – Yardımcı Personelin Sosyal Durumunu Gösterir Belge (Araçta çalışan rehber personelin “servis aracının sahibi” yanında SSK’ lı çalıştığını gösterir “SSK Aylık Bildirge” “Hizmet Listesi” sunulacaktır.)(SSK işlemlerinin takip edildiği muhasebeciden veya SSK’dan alınabilir) (Rehber personel araç sahibi veya araç sahibinin eşi ise herhangi bir belge sunulmasına (SSK zorunluluğu) gerek yoktur.) (Bu durumda olan kişilerin evlilik cüzdanlarının getirilmesi zorunludur.)

18 – Aracın izleyeceği Güzergah(Ana Cadde. Bulvar)ile Kalkış ve Varış saatleri gösterir liste. (EK-3) (Bu evrak İBŞB tarafından verilen matbu evrak olup, 6 aylık periyodik bakımın yapıldığına dair tamirci/servis tarafından kaşelenmesi gerekmektedir)

19 – Öğrenci Velisi ile Araç İşleteni arasında yapılan Matbu Taşıma Sözleşmesi. (EK-4) (İzmir İli Okulları Öğrenci Taşımacılığı Yönergesi’ ne göre belirlenen sözleşme kullanılacaktır.)

20 – İBŞB UKOME Kararı gereği tüm ticari yolcu taşımacılığı yapan araçlarda (Taksi, Minibüs, Koop. Aracı vs) Araç Takip Sistemi zorunlu olduğu gibi tüm servis araçlarına da “Araç Takip Sistemi” bulunması zorunluluğu getirilmiştir. Araç Takip Sistemine ait kullanıcı adı ve şifrelerin esnafın bağlı olduğu odaya sunulmasının ve ekran çıktılarının alınmasının ardından “Araç Takip Sistemi” bulunduğuna dair (esnafın bağlı olduğu) oda başkanlığınca evrak onaylanacaktır. (Zaman kaybı yaşanmaması için esnafımız tarafından odamıza gelmeden önce kullanıcı adı ve şifrelerin kontrol edilip, teyit edilmesini önemle rica ederiz)

 * Üyelerimizin odamıza “belediye ruhsatı ve özel izin belgesi dosya hazırlama işlemleri” için YUKARIDA YAZILI VE BELEDİYE TARAFINDAN İSTENEN EVRAKLARIN DİKKATLİCE İNCELENEREK TAMAMININ EKSİKSİZ OLARAK GETİRİLMESİ işlemlerin daha hızlı yapılması ve üyelerimizin bekleme sürelerinin azalması açısından önem arz etmektedir.

GEREKLİ EVRAKLARI VE AÇIKLAMAYI AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN İNDİREBİLİRSİNİZ :

1 – Okul Servis Araçları – İstenilen Evraklar

2 – Okul Servis Araçları – Dilekçe

3 – Okul Servis Araçları – Tahhütname

4 – Okul Servis Araçları – Tamirci Onayı / Güzergah

5 – Okul Servis Araçları – Sözleşme

 

 

Copy link
Powered by Social Snap