ESNAFIMIZA DUYURU

SERVİSÇİ ESNAFIMIZA DUYURU :

Araç yenileme / devir işlemlerinde kamera sisteminin İSTENMEMESİ konusu bugün gerçekleşen UKOME Genel Kurul toplantısında görüşülmüş olup; oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Kararın imzalanması ile birlikte Terminaller Şb. Md. tarafından dosyalar kabul edilmeye başlanacaktır. Karar imzalanmadan yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Konu hakkındaki başvurumuza destek vererek kararın alınmasında büyük katkısı olan IESOB Başkanımız Sn. Zekeriya MUTLU başta olmak üzere, IESOB yönetimine ve birimlerine, UKOME temsilcilerimize esnafımız ve odamız olarak teşekkürlerimizi borç biliriz.

Bağlantıyı kopyala