Hibe Destek Programı

Koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe desteği programı ve uygulama esasları hakkında tebliğ bugünkü (24.12.2020)  Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Destekten yararlanma koşulları 7.madde de belirtilmiştir. Başvurular www.turkiye.gov.tr (e-devlet) üzerinden yapılacaktır.

Bu destek programından, 14/12/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilir.

Yayınlanan Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanlığı yürütmektedir. Başvuru ile ilgili usul ve esaslar yine Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanacaktır.

Ayrıca İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından aşağıdaki bilgi notu yayınlanmıştır.

Copy link
Powered by Social Snap