“Yeni bir yönetmelik hazırlanmalı”

Odamız binasında 16.08.2018 günü basın mensuplarının katılımıyla yapılan toplantıda Oda Başkanımız Sn. Hasan Basri BOSTANCI “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” nde ertelenen maddeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamanın ve basın bülteninin tam metni aşağıdadır.

Değerli basın mensubu arkadaşlar;

Hepinizin bildiği gibi ihmaller zinciri olarak ilimizin Çiğli bölgesinde Alperen Olayı’nı yaşadık. Alperen evladımızı tekrar rahmetle anıyoruz. Ancak şunu unutmamak gerekir ki bu olayı yükümlülüklerini yerine getiren ve yönetmeliğe uygun çalışan servisçi esnafına hiç kimse mal edemez. Netice olarak, mahkeme kararlarına da bakıldığında bu taşımacılığın servisçi esnafı tarafından yapılmadığı ve korsan taşımacılık olduğu sabittir.

Bu menfur olaydan sonra kamuoyundan gelen tepkiler neticesinde çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda; 5-6 Temmuzda Afyon’da, 12-13 Eylülde Ankara’da servis taşımacılığındaki tüm paydaşların temsilcilerinin katıldığı çalıştaylar düzenlendi.  Yapılan bu çalıştaylara gerek servis araçları işletmecileri esnaf odası başkanı olarak, gerekse T.Ş.O.F ve T.O.B.B. ‘nin Türkiye Karayolu Yolcu Taşıma Meclis temsilcisi olarak katıldım ve görüşlerimi bildirdim. Çalıştayların sonuç bildirgelerinde STK’lardan görüş alınarak  yeni bir yönetmeliğin yapılmasına karar verildi. Alınan bu karara rağmen bizce alelacele dört bakanlığın hazırlamış olduğu “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” 25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Realiteye baktığımızda uygulanabilirliği bizce mümkün olmayan, bizce mümkün olmadığı gibi dünyanın hiçbir ülkesinde emsali olmayan yaptırımlar yeraldığını gördük. Bu sebeple Ocak 2018 tarihinden Ağustos 2018 tarihine kadar, yani sekiz ay boyunca Türkiye ‘de Okul Servis Aracı üretilemedi. Ertelenen bu hususlar bazı menfaat grupları tarafından rant aracı olarak kullanılmak istendi. Yaşadığımız bu sorunları T.Ş.O.F. önderliğinde yazılı ve sözlü olarak ilgili makamlara anlattık. 06.08.2018 pazartesi günü de Milli Eğitim Bakanımız Sn. Prof. Dr. Ziya SELÇUK ‘u da ziyaret ederek sıkıntılarımızı aktardık. Sayın bakanımıza öncelikle bizi dinlediği ve sorunlarımıza çözüm odaklı yaklaştığı için öncelikle teşekkür ederiz. Sayın bakanımız diğer ilgili bakanlıklarla beraber, T.Ş.O.F. çatısı altında aralarında şahsımın da bulunduğu “Servis Araçları Danışma Kurulu” nun müşterek, hakkaniyetli ve uygulanabilirliği olan düzenlemelerin yapılarak yönetmeliğin güncellenmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini belirterek bu konunun takipçisi olacağını ifade etti.

14 Ağustostaki Resmi Gazeteyi incelediğimizde ertelenen maddelerin

Her öğrenci ve çocuk için üç noktalı emniyet kemeri uygulaması. Gerek Türkiye gerekse Dünyada toplu taşıma araçlarında önü açık koltuklar haricinde hiçbir koltukta üç noktalı emniyet kemeri bulunmamaktadır. Ayrıca yönetmeliği de incelersek bu taşımacılığın okul öncesini de kapsadığını görürüz.  Yani lise öğrencisine göre ayarlanan üç noktalı emniyet kemerini aynı zamanda okul öncesi çocuklara da uygulandığında yaşanması muhtemel olan sıkıntılar da gözardı edilmemelidir.

Koltukta oturmaya duyarlı sensör. Dünyanın hiçbir ülkesinde uygulanmamış ve uygulanmayan, uygulamada pek çok sorunu da beraberinde getirecek bir sistem.

İç ve dış kamera ile en az 30 gün süreli kayıt yapabilecek kayıt cihazı. Genel anlamda güvenlik nedeniyle dış kamera olabilir fakat araç içi görüntüyü farklı bir merkeze veya kendi içinde kayıt ederek saklayabilen bu sistem kişilerin özel yaşamın gizliliği ilkesine (ilimizde bazı servisçi esnafı arkadaşlarımız araçlarının içine araç içi kamera takıp öğrenci velileri ile görüntüleri paylaştılar ve velilerden gelen tepkiler üzerine kameraları sökmek zorunda kaldılar) aykırı olduğu açıktır. Bu görüntü sistemi yerine çocuklarımızın güvenliği ve takibi için onların ne zaman ve nerede araca bindiği, indiği, aracın nerede olduğu vb… bilgilerini veli ile paylaşan bir sistem olması yeterli ve uygulanabilirdir. Herhangi bir olay olduktan sonra onu kameradan izlemek kayıpları azaltmayacaktır, amacımız önleyici tedbirler alarak risklerin önüne geçmek olmalıdır.

Ayrıca diğer bir sorunumuz da okul servis araçlarında yönetmeliğe uygun olarak çalışacak rehber personel bulamamaktır. Bugün TBMM ‘de milletvekili olabilmek için 18 yaş ve ilkokul mezunu olmak yeterlidir. Yani milletvekili olan ve ilkokul mezunu bir kişi yasamada ve ülke yönetiminde yetkin ve söz sahibi olmakta iken “okul servis aracında rehber” olamamaktadır. Ya da okul servis aracını kullanan şoför ilkokul 4. Sınıf mezunu olarak ehliyet alma hakkına sahip iken aynı araçta rehberlik yapamamaktadır. Yönetmelik gereği M.E.B. tarafından rehber personele eğitim ve sınav sonucunda sertifika zorunluluğu getirildiğinden, ilkokul mezunu olsa dahi bu sertifikayı almaya hak kazanan kişilerde mezuniyet durumu aranmayıp rehber personellik yapabilmesi için gerekli düzenlemenin de yapılmasını umut ediyoruz. Şu anda yıllarca rehber personellik yapmış, M.E.B. tarafından verilen eğitim ve sınavı başarıyla tamamlayan ancak lise mezunu olmadığı için sertifikasını alamayıp mağduriyet yaşayan birçok rehber personelimizin  sorununu ortadan kaldırabiliriz.

Bütün bu yaşanacak muhtemel sıkıntılar göz ardı edilip bir yıl sonra yönetmelik değişmeksizin ertelenen maddeler yürürlüğe girecekse; öncelikle yönetmeliğin yayınlandığı tarih milat olarak kabul edilmeli ve bu tarihten sonra geriye dönük olmaksızın üretilen ve yeni satışa çıkan araçlarda gerekli nitelikler aranmalı, bu niteliklere sahip araçlarda da mevcut olan yaş sınırı kaldırmalıdır. (Gerek yolcu gerekse yük taşımacılığında TÜV standartlarınca onay alan araçlarda dünyanın hiçbir ülkesinde yaş şartı kısıtlaması yoktur.) Dünya genelindeki uygulamaları incelediğimizde bu ve benzeri köklü değişimlerde milat kabul edilen tarihten önce üretilen araçlarda tadilat istenmemiş hatta Almanya ‘da akaryakıt taşıması yapan tankerlerin geçişi 18 yılda tamamlanmış ve aracını yenileyerek nitelikli araçlar alanlar için de teşvik uygulanmıştır. Servisçi esnafımıza da ticari taksilere uygulanan ÖTV indirimi benzeri bir KDV indirimi uygulanırsa bu sürecin çok kısa sürede tamamlanacağını düşünmekteyiz.

Yönetim Kurulu Adına / Başkan

Hasan Basri BOSTANCI

Yayınlanan haber linkleri aşağıdadır :

YENİGÜN GAZETESİ

TAŞIMA DÜNYASI

HABERTÜRK

HÜRRİYET

MİLLİYET

EGE TELGRAF

SON DAKİKA

HABERLER.COM

HABER 7

Copy link
Powered by Social Snap