İzmir 6. İdare Mahkemesi’nin 26.11.2020 tarih, 2020/1217 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olması nedeni ile “S” plaka sayısının arttırılması

08 Mart 2021 Pazartesi günü 14:00 ‘da yapılan Teknik Kurul’un gündeminin 1. Maddesine (“İBŞB sınırları içerisindeki “S” Plakalı araç sayısının ilk etapta 400 adet arttırılması yönünde alınan, 13.08.2020 tarih, 2020/352 ve 04.09.2020 tarih, 2020/397 No.lu UKOME Genel Kurul Kararları’nın İzmir 6. İdare Mahkemesi’nin 26.11.2020 tarih, 2020/1217 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olması nedeni ile “S” plaka sayısının arttırılması konunun görüşülmesi.”) istinaden; İzmir Esnaf Birliği Başkanlığında istişare yapılmış, odamızdan ve odalardan gelen görüşler kapsamında “S” plaka sayısının artırılmasına ilişkin alınan Genel Kurul Kararı’na pandemi sürecinde okulların kapalı olması vb. gerekçeler ifade edilerek, UKOME temsilcimiz İzmir Şoförler Odası tarafından şerh düşülmüştür. Esnafımızın içerisinde bulunduğu olumsuz koşulların devam ediyor olması nedeniyle, yapılan istişare sonucunda yeni alınacak karara da karşı olduğumuzun bildirilerek şerh konulmasına karar verilmiştir.

10 Mart 2021 Çarşamba günü yapılan olağan UKOME Genel Kurulunun 1. Maddesinde “İBŞB sınırları içerisindeki “S” Plakalı araç sayısının 400 adet arttırılması yönünde alınan, 13.08.2020 tarih, 2020/352 ve 04.09.2020 tarih, 2020/397 No.lu UKOME Genel Kurul Kararları’nın İzmir 6. İdare Mahkemesi’nin 26.11.2020 tarih, 2020/1217 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olması nedeni ile “S” plaka sayısının arttırılmasına ilişkin hazırlanan Teknik Kurul Raporu’nun görüşülmesi.” konusu görüşülmüş; Teknik Kurulun almış olduğu “Eksiklerin giderilerek yeniden ihale yapılması” kararı doğrultusunda; bir önceki alınan Genel Kurul Kararı’na olduğu gibi şerh düşülmüştür. Şerh düşülmesine rağmen karar oy çokluğu ile geçmiştir.

23 Mart 2021 Salı günü yapılan Olağanüstü UKOME Genel Kurulunda; “İhaleye katılacak kişi ve şirket ortaklarından istenilecek belgelerin belirlenmesi konusu” görüşülmüş olup aşağıda örneği bulunan karar alınmıştır.

Karara karşı görüşümüz kesin olup; öncelikle diyalog yoluyla iptali için gerekli mercilerde görüşmelerimiz durmaksızın devam etmekte olmakla beraber sonuç alınamaması durumunda yasal yollara başvurulacaktır.   

Gelişmeler ve alınan kararlar hakkında esnafımıza bilgilendirme yapılacaktır.

Bağlantıyı kopyala