TŞOF Danışma Kurulu Toplantısı – 11.07.2018

TŞOF ‘un 27.06. 2018 tarihinde yapılan 31. Olağan Genel Kurulun onayından geçen ve Yönetim Kurulunun 05.07.2018 tarihli ve 2 nolu kararı ile oluşturulan Danışma Kurulu; 27 üyenin katılımı ile Başkan vekili Sayın Halit YILMAZ ve Federasyon Genel Sekreteri Sayın Enver YENİÇERİ’nin de hazır bulunduğu Ankara GRAND HAMİT OTEL toplantı salonunda saat 11. 00 de Federasyon Başkanımız Sayın Fevzi APAYDIN başkanlığında toplandı.

Başkan Fevzi APAYDIN, açılış konuşmasında;

“Danışma Kurulu oluşturulmasındaki amacın, Federasyonumuza bağlı taksici, minibüsçü, servis araçları, özel halk otobüsleri, kamyon ve kamyonetçiler ile nakliyeci ve şoför esnafının tüm ülke sathındaki genel ve yerel sorunlarının tartışılması ve çözüm önerileri geliştirilmesi için daha etkin ve sonuç odaklı çalışma götürülmesi olduğunu”, belirtti.

Toplantıda söz alan Başkanımız Sn. Hasan Basri BOSTANCI, esnafımızın acil giderilmesi gereken sorunları olan; korsanla mücadele, yeni yönetmelikte yer alan kamera, koltuk sensörü, üç noktalı emniyet kemeri hakkındaki görüşlerini belirtti.

Toplantının sonuç tutanağında aşağıda belirtilen kararlar alındı ve bu kararların uygulanması için çalışmalara başlandı.

*** Tüm esnafımızın ortak ve en önemli sorunu olan korsan taşımacılığın önlenmesi için,  Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği Karayolları Trafik Kanunun Ek 2/3 üncü maddesinin, Federasyonumuzun da katkıları ile hazırlanan yeni düzenlenmesinin bir an önce yürürlüğe girmesi için, İçişleri Bakanlığı nezdinde çalışma yapılması için  Federasyon tarafından girişimde bulunulması,

*** Okul Servis Araçları Yönetmeliği düzenlemeleri gereği 03.09.2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan, ancak taşımalı eğitim ihale süreci başladığından ihale şartnamelerinde aranmaya başlanan, araçlardaki 12 yaş sınırı, rehber personel 22 yaş ve lise mezunu olma zorunluluğu, kamera kayıt sistemli, üç noktalı kemer, oturak sensörü gibi uygulamada tereddüt yaratan zorunlulukların hem ekonomik hem de uygulanabilir ve istenen amaca ulaşılmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve geçiş dönemi verilmesi için ve öncelikle Servis işletmecileri alt grubundaki üyelerle birlikte İçişleri Bakanlığı nezdinde toplantı yapılması hususunda girişimde bulunulması ve toplantıya katılım sağlanması, kararlaştırılmıştır.

*** Ayrıca; Okul Servis Araçları yönetmeliğinde bulunan araçlardaki 12 yaş sınırının arttırılması, rehber personel 22 yaş ve lise mezunu olma zorunluluğunun kaldırılması ve  esnafımıza indirimli akaryakıt alımını sağlayacak yeni düzenleme getirilmesi için çalışmaların devamına ve yeni başvurular yapılmasına karar verilmiştir.

Copy link
Powered by Social Snap